top of page

Жител на България

София, България

26-Август 2023


След четири месеца борба, получих своето разрешение за пребиваване. Удивително, тъкмо навреме, за да напусна страната. Но скоро ще се върна да намеря дом и да започна живот.


Comments


bottom of page